Hồ sơ năng lực

THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

Thông tin chung

  • Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Toàn Cầu
  • Địa chỉ: Số 5, Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
  • Mã số thuế: 0305832884

Tổng số năm kinh nghiệm trong hoạt dộng xây dựng: 08 năm

  • Kinh nghiện trong lĩnh vực tư vấn xây dựng( thiết kế, thẩm tra, giám sát): 09 năm
  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, ATCL: 09 năm
  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cọc xi măng đất: 04 năm

Tổng số người lao động hiện có:

  • Trong lĩnh vực xây lắp: 100 người
  • Trong lĩnh vực kiểm định thiết kế: 30 người
  • Các lĩnh vực khác: 30 người
  • Trong đó cán bộ chuyên môn(trinh độ đại học trở lên): 10 người

 

Tải xuống hồ sơ năng lực ↓

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ TOÀN CẦU

Đ/C: 5, Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0305832884

Hotline: 093 815 2839

Điện thoại: 08 3736 7185

Fax: 08 3736 1279

Email: toancaudc@gmail.com  

Gửi email hoặc số điện thoại

Thiết kế bởi Toàn Cầu