Lập dự toán công trình

tham dinh giaDự toán là những dự kiến chi tiết chỉ rõ cách huy động và sử dụng vốn và các nguồn lực khác theo định kì và được biểu hiện một cách có hệ thống dưới dạng số lượng và giá trị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm Dự án đang thực hiện

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ TOÀN CẦU

Đ/C: 5, Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0305832884

Hotline: 093 815 2839

Điện thoại: 08 3736 7185

Fax: 08 3736 1279

Email: toancaudc@gmail.com  

Gửi email hoặc số điện thoại

Thiết kế bởi Toàn Cầu